• pen_baner_02

Mesur Dyfnder Edau Digidol

  • DT311-Mesur Dyfnder Edau Digidol

    DT311-Mesur Dyfnder Edau Digidol

    Mesur Dyfnder Edau Digidol.Un o nodweddion amlwg yr offeryn hwn yw'r gallu i wneud dim addasiadau.Mae hyn yn golygu y gallwch chi raddnodi'r mesurydd yn hawdd i'ch anghenion penodol a bod yn sicr o fesuriadau cywir bob tro.Hefyd, mae'r arddangosfa LCD glir, hawdd ei darllen yn ei gwneud hi'n hawdd cael darlleniadau cywir yn gyflym.Nodwedd wych arall o'r cynnyrch hwn yw ei ddangosydd batri isel.Pan fydd y batri yn isel, bydd y sgrin yn fflachio i nodi ei bod yn bryd ailosod y batri, gan sicrhau na fyddwch byth yn colli mesuriad pwysig.Mae'r Mesur Dyfnder Edau Digidol ar gael mewn modfeddi a milimetrau, gan ei wneud yn ddigon amlbwrpas i ddiwallu unrhyw angen mesur.Gydag ystod metrig o 0-25.4 mm ac ystod imperial o 0-1 modfedd, mae'r offeryn hwn yn berffaith ar gyfer unrhyw swydd maint.Mae'r mesurydd yn cynnwys cydraniad trawiadol 0.01mm / 0.004in ar gyfer mesuriadau hynod fanwl gywir.Mae'r nodwedd hon yn arbennig o bwysig i'r rhai sydd angen mesur rhannau manwl bach yn gywir.